Opening HoursLuni - Vineri: 11:00 - 20:00, Sâmbătă: 11:00 - 14:00
   Sună

Termeni și Condiții

 

  1. Termeni generali

Folosirea acestui site, utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a site-ului ori a oricărei pagini din Site-ul www.clinica-evydent.ro, implică acceptarea termenelor și condițiilor prezentate mai jos. Site-ul www.clinica-evydent.ro se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.clinica-evydent.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții atrage Utilizatorul de a înceta de îndată accesarea Site-ului www.clinica-evydent.ro

În înțelesul Termenilor și Condițiilor: “Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.clinica-evydent.ro; “Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare S.R.L. cu sediul Sos. Pantelimon nr.37, etaj 1, interfon 01, Sector 2, București, Romania; “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

  1. Drepturile asupra conținutului

Conținutul site-ului www.clinica-evydent.ro sunt proprietatea SRL-D și nu pot fi prelucrate sau modificate fără acordul în prealabil al proprietarului. Accesarea Site-ului www.clinica-evydent.ro se realizează Gratuit cu acces limitat și în scop personal. Utilizatorului nu i se conferă dreptul de a descărca, utiliza, modifica parțial sau integral Site-ul, de a copia, reproduce parțial sau integral Site-ul, de a vinde sau revinde, de a exploata Site-ul fără acordul prealabil al proprietarului Site-ului. Conținutul acestui Site poate fi utilizat doar în scopuri personale și pur necomerciale.

Scopul prezentului conținut din site-ul www.clinica-evydent.ro sunt furnizate publicului cu scopul de a informa Utilizatorul și a-l ajutarea în a găsi cât mai ușor, rapid și structurat informațiile de care are nevoie. Site-ul prezent, www.clinica-evydent.ro este un Site de prezentare al serviciilor SRL-D și își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage oricând informații/conținut din sau în acest site. SRL-D nu este responsabil pentru nicio eroare cuprinsă în informațiile conținutului din Site-ul www.clinica-evydent.ro.

Administratorul Site-ului www.clinica-evydent.ro are dreptul de a modifica oricând oricare dintre prevederile din Termenii și Condiții în întregime, fără vreo notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Modificările vor fi considerate ca fiind acceptate pe deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin accesarea sau utilizarea oricărei pagini din Site în urma modificărilor. Neacceptarea modificărilor atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

  1. Prelucrarea datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informam că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt preluate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului.

Prin Termeni și Condiții, Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către SRL a serviciilor de furnizare de bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și statistică. Colectarea datelor se face exclusiv cu scopul de a avea o evidență referitoare la utilizarea Site-ului www.clinica-evydent.ro. Datele personale sunt furnizate de către Utilizatori prin Formularele de contact, Formularele de programare în cadrul Clinicii EvyDent, formularul de abonare la newsletter. Informațiile furnizate de către Utilizator trebuie să fie corecte, respectiv numele, emailul și numărul de telefon și alte informații utile. Folosirea unor date false sau neactualizate pot duce la imposibilitatea ca Utilizatorul să nu poată fi contactat.

Prin înscrierea pe site prin oricare dintre formularele de contact/programare/abonare la newsletter sau orice altă modalitatea de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca datele personale să fie înregistrate și utilizate pentru: Activități de marketing ce cuprind trimiterea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitate și de marketing) la adresele de e-mail comunicate de Utilizatori; Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de timp administrativ privind schimbările realizate in site, administrare); Cercetări de piață; Urmărirea datelor de vânzări; Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale Site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi utilizatorul poate face o cerere în scris in acest sens, pe care sa o trimită prin posta la SRL-D Sos. Pantelimon nr.37, etaj 1, interfon 01, Sector 2, București, România sau la contact@clinica-evydent.ro.

  1. Legea aplicabilă. Litigii

Orice litigiu din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă, în cazul în care nu se poate ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Trimite o întrebare